Contact
Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznym.
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra

Redaktor Naczelny
Stefan Dudra
s.dudra@wh.uz.zgora.pl

Principal Contact

Piotr Pochyły
Managing Redactor

Support Contact

admin_przeglad