Rafał Prostak, Ogród murem oddzielony od pustyni. Relacje Kościół-państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów, Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Warszawa

Abstract

 

Professor Rafał Prostak, Head of the Department of International Relations at the Cracow University of Economics, belongs to a group of recognized scholars of American political thought. His main publications – two widely cited monographs Rzecz o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu amerykańskiego (Kraków 2004) and Teista w demoliberalnym świecie. Rzecz o amerykańskich rozważaniach wokół rozumnej polityki (Kraków 2014) are concerned with this area of knowledge. Also, a dissertation published in 2020 entitled Ogród murem oddzielony od pustyni. Relacje Kościół-państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów fit into this academic field of interest.

PDF