Roman Kabaczij, Wygnani na stepy. Przesiedlenia ludności ukraińskiej z Polski na południe Ukrainy w latach 1944-1946, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 2012, ss. 382