No 4 (2015): The German minority
The German minority

Articles

Małgorzata Fuszara
13-19
Przeciwdziałanie ksenofobii skierowanej przeciwko mniejszościom narodowym i etnicznym
PDF (Język Polski)
Andrzej Popiołek
21-30
Znaczenie edukacji dla mniejszości narodowych i etnicznych z perspektywy rozwoju oświaty w regionie: Perspektywy rozwojowe i problemy na przykładzie województwa opolskiego
PDF (Język Polski)
Paweł Popieliński
33-49
The German minority issues in the context of changes the strength from the perspective of 25 years official existence this national minority in Poland
PDF (Język Polski)
Tomasz Browarek
52-67
Changes in Poland’s policy towards German population in the first half of the 1950s
PDF (Język Polski)
Adam Jarosz
69-89
German Minority in the Polish Local Elections
PDF (Język Polski)
Marta Jas-Koziarkiewicz
91-106
“Wochenblatt.pl” and “Der Nordschleswiger” − magazines of the German minority in search of their own way
PDF (Język Polski)
Aleksandra Kruk
107-116
German Social Cultural Society in Zielona Góra
PDF (Język Polski)
Dorota Kaźmierczak-Pec
117-134
German minority in Ukraine: An outline of history
PDF (Język Polski)
Krzysztof Koźbiał
The german minority in Romania: The past and the present
PDF (Język Polski)
Olgierd Kiec
153-168
The German minorities in Central and Eastern Europe and the Germanization policy in Warthegau 1939-1945
PDF (Język Polski)
Krzysztof Żarna
169-183
Political activities of the Carpathian Germans in the interwar period
PDF (Język Polski)
Dariusz Miszewski
185-202
Solution of the problem of the German population in Poland in the Polish underground political ideas
PDF (Język Polski)
Ewa Pogorzała
203-216
Teaching of the German language as a language of national minority in contemporary Poland
PDF (Język Polski)
Farhang Muzzaffar Muhammad, Juan Ibrahim Al-Banna
219-231
Cultural and political impact on modern Kurdish poetry in Erbil
PDF
Dariusz Miszewski
233-244
Memorial The General Jewish Workers’ Union in Poland to the Polish government of Prime Minister General Wladyslaw Sikorski in France
PDF (Język Polski)
Piotr Pałys
245-262
The situation of refugees and escapees from Raciborski, Głubczycki and Kłodzki counties over the Czechoslovakian side of the boarder
PDF (Język Polski)